Early Warning Europe – ostatni moment na skorzystanie z darmowego wsparcia

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP, a Twoja firma znalazła się w sytuacji kryzysowej lub widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności – skorzystaj z bezpłatnego z wsparcia ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów.

Do końca października br. doświadczeni przedsiębiorcy pomogą Ci zidentyfikować najtrudniejsze kwestie i pokierują Ciebie dalej, towarzysząc w procesie wprowadzania zmian. To ostania szansa, aby skorzystać z wysokiej, jakości usług doradczych i mentoringowych. Więcej informacji na temat warunków przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronach:

lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości – nabór wniosków i spotkanie informacyjne

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  1. wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Termin, od którego można składać wnioski – 30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 07.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2020 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2329-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-nabor-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-023-19

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Adama Naruszewicza 11 w Rzeszowie, o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie na adres mjarembski@wup-rzeszow.pl w terminie do 6 września 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/szkolenia-i-konferencje/2331-szkolenie-informacyjne-dotyczace-dzialania-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – rozwój turystyki”

20 maja 2019 r. w Rzeszowie odbędzie się spotkanie informacyjne nt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – rozwój turystyki”.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców. W czasie spotkania omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie e-maila na adres: d.busz@podkarpackie.pl
Miejsce spotkania – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, aleja Łukasza Cieplińskiego 4,sala nr 212 (II piętro)
Zgłoszenia do 17 maja 2019 r., godz. 15.00. (liczba miejsc ograniczona).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej informacji najdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/turystyka/6803-spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorcow-rozwoj-turystyki

Spotkanie informacyjne nt. „Zwrotnych instrumentów wsparcia na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”

15 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbędzie się spotkanie informacyjne nt. „Zwrotnych instrumentów wsparcia na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej” – udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób fizycznych, które poszukują środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także do przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją firmę.

Miejsce spotkania:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
aleja Łukasza Cieplińskiego 4,
sala nr 212 (II piętro).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/szkolenia-aktualne/2212-spotkanie-informacyjne-nt-zwrotnych-instrumentow-wsparcia-na-rozpoczecie-oraz-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Infrastruktura B+R

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 marca 2019, od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 czerwca 2019, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2178-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0011-19

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości,

typ projektu Sieciowanie MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 marca 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 30 sierpnia 2019 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „Sieciowanie MŚP” prowadzony jest dla projektów polegających na sieciowaniu przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw bazujących na budowaniu marki firm lub oferty wokół wspólnych produktów lub usług, przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP, aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się sieci przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera którym może być instytucja otoczenia biznesu (IOB) lub MŚP spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2179-1-3-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-sieciowanie-msp-nr-naboru-rppk-01-03-00-iz-00-18-009-19

550 mln dla firm z miast średnich na rozwój

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z niedużego miasta i poszukujesz środków na wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, to możesz wziąć udział w najnowszym konkursie i uzyskać unijną dotację. W pakiecie dla średnich miast na firmy czeka aż 550 mln zł. z Programu Inteligentny Rozwój.

Unijny konkurs „Badania na rynek”  rusza 25 marca br., ale już teraz warto się do niego  przygotować.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro, małe lub średnie firmy

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-47/

lub

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Zintensyfikowanie rozwoju makroregionu Polski Wschodniej, wsparcie w przekształceniu pomysłu w produkt i jego rynkowa walidacja, a także szansa na bezzwrotną dotację PARP pomagającą uruchomić działalność – to główne założenia programu inkubacyjnego „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Nabór startupów do Platform rozpoczął się 2 stycznia 2019 r.

Program powstał z myślą o startupach, które chcą rozwijać swój innowacyjny biznes w makroregionie Polski Wschodniej. Celem programu jest wsparcie twórczych osób z pomysłem na innowacyjny biznes w osiągnięciu sukcesu rynkowego. Program skierowany jest do wszystkich ambitnych i kreatywnych osób: zarówno do młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, ale również do bardziej doświadczonych, które próbowały już swoich sił w pracy „na etacie” lub prowadzeniu firmy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55915:rozwin-swoj-pomysl-z-platforma-startowa