Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin

Starosta Niżański

Wójt Gminy Jarocin

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin na

spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 14.00

w

Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie

37-405 Jarocin 114

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.