Gmina i Miasto Ulanów

herbO gminie

Liczba mieszkańców: 8744
Powierzchnia: 119 km2
Podział administracyjny: miasto i 13 sołectw
Zarejestrowane podmioty gospodarcze: 224
Użytki rolne: 5 tys. ha, 1800 gospodarstw
Lasy: 41 % powierzchni gminy
Sieć rzeczna: 51,30 km

ulanow1

Infrastruktura turystyczna:

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Błękitny San”: nabrzeże z pomostem dla obsługi ruchu kajaków i małych łódek, budynek bosmanki, pomost do cumowania przy brzegu Sanu, zjazd dla wózków z łodziami.

2 nowoczesne hotele – 130 miejsc noclegowych

Domki letniskowe – 30 miejsc noclegowych

4 gospodarstwa agroturystyczne – 27 miejsc noclegowych

ulanow2

Infrastruktura techniczna:

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Zmodernizowane ujęcie wody pitnej

Wodociągi posiada 99,9 % gospodarstw

Kanalizację posiada 85% gospodarstw

ulanow3

Infrastruktura drogowa:

76,2 km dróg gminnych

12,2 km dróg miejskich

49,1 km dróg powiatowych

15 km dróg wojewódzkich

ulanow4

ULANÓW TO:

– Atrakcyjne tereny inwestycyjne

– Przyjazna polityka podatkowa

– Przedsiębiorczość  i potencjał naszych mieszkańców

ulanow5

Prezentacja pdf

Download the PDF file .