Archiwa kategorii: Aktualności

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NISKU
O DOSTĘPNYCH FORMACH AKTYWIZACJI
WG STANU NA 12. 10.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że z wszystkich realizowanych form aktywizacji    istnieje jeszcze możliwość  złożenia wniosków w ramach następujących form:

  1. Prace interwencyjne –  na osoby do 25 roku życia (planowane 10 osób w październiku) i osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (planowane po 10 osób w październiku, listopadzie i grudniu)
  2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy –   koszty kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy – dotyczy osób po 45 roku życia do wyczerpania środków (na rok 2015 pozostaje jeszcze  21 tys. zł)
  3. Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców dla osób kwalifikujących się do uczestnictwa w  projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” w ramach POWER –  do wyczerpania środków.
  4. Bony szkoleniowe dla osób kwalifikujących się do uczestnictwa w  projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” w ramach POWER –  do wyczerpania środków.
  5. Bony stażowe dla osób do 25 r. życia – po 5 osób w październiku i listopadzie
  6. Bony na zasiedlenie dla osób do 25 r. życia – 4 osoby do  15 grudnia 2015 r.

Piotr Rutyna
Dyrektor PUP w Nisku

Witamy

Witaj.

Na tej stronie zaczerpniesz informacji na temat terenów inwestycyjnych, inwestorów, instytucji wspierających przedsiębiorców oraz programów pomocowych dla przedsiębiorców na terenie Powiatu Niżańskiego.