Archiwa kategorii: Aktualności

Aktualne nabory wniosków i informacje

1) Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – nabory wniosków

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2820/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa

2) Załóż startup w Polsce Wschodniej

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaloz-startup-w-polsce-wschodniej/

3) Ruszają gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm z wykorzystaniem funduszy europejskich

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-gwarancje-kredytowe-dla-innowacyjnych-firm-z-wykorzystaniem-funduszy-europejskich/

Szkolenie dla przedsiębiorców – kolejna edycja

W związku dużym zainteresowaniem szkoleniem dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o zorganizowaniu kolejnej edycji szkolenia.
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli MŚP.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/589-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-kolejna-edycja

Szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje szkolenia, podczas których przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/587-szkolenia-dla-przedsiebiorcow-2

Nabór wniosków w Działaniu:  Wsparcie MŚP – typ projektu: Rozwój MŚP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

Projekt „przedsiębiorca z klimatem”

Chcielibyśmy poinformować Państwa o projekcie „Przedsiębiorca z klimatem” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne.

W ramach projektu prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Organizowane są także spotkania z przedsiębiorcami i konferencje oraz konkurs „Przedsiębiorca z klimatem”.

Przygotowany został poradnik dla przedsiębiorców dotyczący ograniczania zużycia energii w firmie, który dostępny jest na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Więcej informacji na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców

4 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców „Kapitał dla rozwoju” pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Spotkanie odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (sala konferencyjna na parterze) Jasionka 954 Wstęp wolny więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/452-kapital-dla-rozwoju

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.3- Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/462-spotkanie-informacyjne-dotyczace-regulaminu-konkursu-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-002-15-ogloszonego-w-ramach-osi-priorytetowej-vii-regionalny-rynek-pracy-dzialanie-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci