Archiwa kategorii: Aktualności

Planowane nabory wniosków

1) Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp

2) 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku/

3) Ogłoszenie o konkursie do działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – 2016 r.

http://power.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-12-zwiekszenie-wiedzy-o-potrzebach-kwalifikacyjno-zawodowych-2016-r

Aktualne nabory wniosków c.d.

1) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/

2)  1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, RPO Podkarpackiego
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej/

3) 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/

4) 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, RPO Podkarpackiego
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-wsparcie-msp-141-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp/

5) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/

6) 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-Wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-BR-przedsiebiorstw-1

Aktualne nabory wniosków i informacje

1) Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – nabory wniosków

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2820/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa

2) Załóż startup w Polsce Wschodniej

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaloz-startup-w-polsce-wschodniej/

3) Ruszają gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm z wykorzystaniem funduszy europejskich

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-gwarancje-kredytowe-dla-innowacyjnych-firm-z-wykorzystaniem-funduszy-europejskich/

Szkolenie dla przedsiębiorców – kolejna edycja

W związku dużym zainteresowaniem szkoleniem dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o zorganizowaniu kolejnej edycji szkolenia.
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli MŚP.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/589-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-kolejna-edycja

Szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje szkolenia, podczas których przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/587-szkolenia-dla-przedsiebiorcow-2

Nabór wniosków w Działaniu:  Wsparcie MŚP – typ projektu: Rozwój MŚP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

Projekt „przedsiębiorca z klimatem”

Chcielibyśmy poinformować Państwa o projekcie „Przedsiębiorca z klimatem” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne.

W ramach projektu prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Organizowane są także spotkania z przedsiębiorcami i konferencje oraz konkurs „Przedsiębiorca z klimatem”.

Przygotowany został poradnik dla przedsiębiorców dotyczący ograniczania zużycia energii w firmie, który dostępny jest na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Więcej informacji na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/