Archiwa kategorii: Aktualności

Nabór wniosków w Działaniu:  Wsparcie MŚP – typ projektu: Rozwój MŚP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

Projekt „przedsiębiorca z klimatem”

Chcielibyśmy poinformować Państwa o projekcie „Przedsiębiorca z klimatem” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne.

W ramach projektu prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Organizowane są także spotkania z przedsiębiorcami i konferencje oraz konkurs „Przedsiębiorca z klimatem”.

Przygotowany został poradnik dla przedsiębiorców dotyczący ograniczania zużycia energii w firmie, który dostępny jest na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Więcej informacji na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców

4 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców „Kapitał dla rozwoju” pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Spotkanie odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (sala konferencyjna na parterze) Jasionka 954 Wstęp wolny więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/452-kapital-dla-rozwoju

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.3- Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/462-spotkanie-informacyjne-dotyczace-regulaminu-konkursu-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-002-15-ogloszonego-w-ramach-osi-priorytetowej-vii-regionalny-rynek-pracy-dzialanie-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

1) Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

Bony na innowacje

W dniu 21 października uruchomiony został konkurs na bony na innowacje.
Bony na innowacje to oferta dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na rynku co najmniej 12 m-cy, którzy chcieliby przeprowadzić prace badawczo – rozwojowe nad nowym produktem lub usługą.
W ramach bonów na innowacje dofinansowanie sięgnie 85%.

Wszelkie informacje, zasady, wymogi, jak również zestaw potrzebnych dokumentów oraz terminy naboru wniosków znaleźć można na www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: Skorzystaj, a następnie pod ikoną: Zobacz ogłoszenia i wyniki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/451-bony-na-innowacje