Zmiana terminu naboru Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 30.01.2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 21.02.2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 29.09.2017 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1145-uwaga-zmiana-terminu-naboru-dzialanie-1-4-wsparcie-msp-poddzialanie-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-numer-rppk-01-04-01-iz-00-18-002-16