Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze, dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach działania 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, tj. Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji i firm, które byłyby zainteresowane udziałem w konkursie na operatorów wsparcia w ramach powyższego działania.

Spotkanie ma charakter roboczy i ma służyć omówieniu warunków konkursu i zasad przyszłej współpracy z WUP jako Instytucją Pośredniczącą RPO.

Spotkanie odbędzie się w piątek 17 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej WUP przy ul. Zygmuntowskiej 9a w Rzeszowie o godzinie 10:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób), chętnych do udziału w spotkaniu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: rur@wup-rzeszow.pl do dnia 15 czerwca 2016 r.