1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Kto może składać wnioski?

Duzi przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wskazane w § 6 Regulaminu Konkursu

więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html