Środa z Funduszami Europejskimi na rozwój

6 lipca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła pozyskania dotacji przez przedsiębiorców na rozwój.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/812-sroda-z-funduszami-europejskimi-na-rozwoj

Dotacje na założenie działalności gospodarczej – zaproszenie na webinarium 21 czerwca 2016 r.

Już w najbliższy wtorek, 21 czerwca o godz. 9.30 odbędzie się kolejne, z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną.
Będzie ono poświęcone unijnemu wsparciu na założenie działalności gospodarczej oraz kompleksowemu wsparciu start-upów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/805-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-webinarium-21-czerwca-2016-r

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze, dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach działania 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, tj. Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji i firm, które byłyby zainteresowane udziałem w konkursie na operatorów wsparcia w ramach powyższego działania.

Spotkanie ma charakter roboczy i ma służyć omówieniu warunków konkursu i zasad przyszłej współpracy z WUP jako Instytucją Pośredniczącą RPO.

Spotkanie odbędzie się w piątek 17 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej WUP przy ul. Zygmuntowskiej 9a w Rzeszowie o godzinie 10:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób), chętnych do udziału w spotkaniu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: rur@wup-rzeszow.pl do dnia 15 czerwca 2016 r.

Platformy startowe dla nowych pomysłów – rozpoczyna się kolejny etap z budżetem 65,6 mln zł

Platformy startowe to kompleksowy program wsparcia dla młodych, przedsiębiorczych osób, które mają pomysł na biznes i innowacyjny produkt oraz potrzebują pomocy przy wprowadzaniu go na rynek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-rozpoczyna-sie-kolejny-etap-z-budzetem-656-mln-zl

Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin

Starosta Niżański

Wójt Gminy Jarocin

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin na

spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 14.00

w

Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie

37-405 Jarocin 114

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy i Miasta Ulanow

Starosta Niżański

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy i Miasta Ulanów na

Spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 12.00

na

sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie

37-410 Ulanów, ul. Rynek 5

 

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Europejskie Dni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że w dniach 4 – 8 kwietnia 2016r. w ramach inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawcy” w budynku urzędu zorganizowane zostaną Dni otwarte dla pracodawców

Doradcy klienta udzielą informacji m.in. na temat:

  • poziomu bezrobocia i jego struktury,
  • usług i instrumentów oferowanych przez PUP w Nisku,
  • pomocy w zatrudnieniu osób bezrobotnych,
  • programach dla osób bezrobotnych i pracodawców realizowanych w roku bieżącym,
  • finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Doradcy klienta dyżurować będą w Klubie Pracy (I piętro, pok. 17) w dniach 04-08 kwietnia 2016r. w godz. 10.00-14.00