„Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, realizuje projekt pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, dotyczący wsparcia z funduszy europejskich dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 74 bierne zawodowo oraz bezrobotne kobiety w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na obszarze woj. podkarpackiego.

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do dnia 28 września 2016 r.     Czytaj dalej „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Podkarpacie dla biznesu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Podkarpacie dla biznesu”, zorganizowana przez ZUS – Oddział w Rzeszowie.

Odbędzie się ona w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów – al. Powstańców Warszawy 12, bud. V, a będzie dotyczyła m. in. zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych.   Czytaj dalej Podkarpacie dla biznesu

Projekty wspierające przedsiębiorczych z terenu powiatu niżańskiego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości informuje o realizacji projektów:

1. „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” Plakat

2. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” Plakat

Rekrutacja uczestników do obu projektów trwa w terminie od 5 do 16 września 2016r.

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Infrastruktura B+R

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 września 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 29 grudnia 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/915-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r

Środa z Funduszami Europejskimi na rozwój

6 lipca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła pozyskania dotacji przez przedsiębiorców na rozwój.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/812-sroda-z-funduszami-europejskimi-na-rozwoj

Dotacje na założenie działalności gospodarczej – zaproszenie na webinarium 21 czerwca 2016 r.

Już w najbliższy wtorek, 21 czerwca o godz. 9.30 odbędzie się kolejne, z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną.
Będzie ono poświęcone unijnemu wsparciu na założenie działalności gospodarczej oraz kompleksowemu wsparciu start-upów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/805-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-webinarium-21-czerwca-2016-r

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze, dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach działania 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, tj. Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji i firm, które byłyby zainteresowane udziałem w konkursie na operatorów wsparcia w ramach powyższego działania.

Spotkanie ma charakter roboczy i ma służyć omówieniu warunków konkursu i zasad przyszłej współpracy z WUP jako Instytucją Pośredniczącą RPO.

Spotkanie odbędzie się w piątek 17 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej WUP przy ul. Zygmuntowskiej 9a w Rzeszowie o godzinie 10:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób), chętnych do udziału w spotkaniu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: rur@wup-rzeszow.pl do dnia 15 czerwca 2016 r.